menu
  • In het Drents
  • In het Nederlands

De derby

’t Was op ’n mooie zundagnommerdag dat Albert tegen oes zee:
Gaot ej dolkies ok hen voetballen ?
Dunkt mij Slien tegen Z.B.C.
Och, de vrouw die stun te strieken
bij een öpper beddegoed
Dat, het zul oes wal wat lieken,
en zo ko’j d’r nog ies oet.

Refr: Ja, want voetballen is het weekelijkse hoogtepunt in Slien!
Daor is altied wat te heuren, daor is altied wat te zien !

En zo lupen wij even later over’t weggien deur de steeg.
langs het veersien van Jans Pater dat al ’n mooie uier kreeg.
Langs de koenen van Henduk Groothoes, langs het kampie met de bol
En langs Bettus die veur’t hoes zat en die niet hen voet ballen wol.

’t was niet neudig te vermelden dat’t vanmiddag voetballen was:
Want daor klunk over de velden Manke Nelis op zien bas
En dat huilen nu te laat is, en van juffrouw Toos op school,
de Selvera’s en de mooie bergen ginders in Tirol.

Oh, het was er slim gezellig an de rand van’t voetbalveld.
Slien die wint ! ruup Albert stellig, en het wuur d’r mooi verteld.
En het zunnegien scheen lekker en het gres dat was zo gruun
met ok lang niet zoveul mos d’r in als bij oes in de tuun.

Nou en mettertied begunde’t dan, Slien tegen Z.B.C.
En men ruup van:" Zet’m op Jan, hup Slien hup, allee, allee!
Laot die vent maar pootie haken als ’e je weer’n drukkert gef!"
En nog meer van zuksoort zaken waor zun speuler veul an hef.

En de scheids die deugde nargens veur , zo beulde’t hiele spul
Zölfs oes eigen sikketaris ruup van: " hi-ha- hondelul."
Nou, wij hebt ies hiel goed keken en dat leek oes toch wat raor
Want die scheids die haar zun hiele dikke blonde kop met haor.

(refr)

En een endtien van de massa, under’t grote scorebord
stun het wichtien van de kassa met die jong van Henduk Pot.
En zie vrijden en zie streken, zie gungen onverstoorbaar deur
En dat wuur massaal bekeken want het kwam met ien- nul veur .

En nao ofloop wuur d’r drunken van je hi-holladiee !
Op de nipte overwinning deur de jongs van Z.B.C.
En nao zeker twintig pilsies gung men zingend oet mekaar
en wus d’r host gieniene meer wel of d’r wunnen haar.

En zo lupen wij weer langs Bettus die op’t bankie lekker sluup
Langs Henk Groothoes, die zonetties even de koenen
van achteren ruup.
Langs de veerse van Jans Pater, waor net’n kalvien achter lag!
Ach, zo zeden wij beide later, ’t was toch weer een mooie dag !


Refr: Ja, want voetballen is het weekelijkse hoogtepunt in Slien !
Daor is altied wat te heuren, daor is altied wat te zien ! (2x)