menu
  • In het Drents
  • In het Nederlands

Kom hier bij mij

1. Wij rent , wij vliegt,  wij jaagt en gaot
aal dagen langs de zölfde straot,
want dit möt of en dat möt klaor
en daor moew achteran…
En dat de braom te bluien stiet
of dat de zun mooi under giet
of ’t kleine wichtien met verdriet,
wij ziet er niks meer van.
’t Is zo weer meert, ’t is zo weer mei.
En’t jaor is zomaar weer veurbij.
Totdat ‘t  in ien klap niet meer wil…
Dan stiet de wereld stil…..

(refr) ( 2x)
Kom hier bij mij.
En diel mien leven.
Want al het mooie duurt maar even.
En ik wil dei….mien liefde geven.
Nim nou mij mien hand en laot oes samen gaon.

2.   Wij regelt dit, wij regelt dat.
En altied is er wal weer wat.
Wij belt, wij mailt, wij S.M.S’t
Precies zo als de rest….
Wij  vliegt van hot naor her maar weer.
En mörgen doe’w dat nog een keer.
En aal gedurig wordt de sfeer
hier gruwelijk verpest.
En die zeg zus en die zeg zo.
En nooit zeg er ies iene  “Ho !”
Totdat het lichaam niet meer wil.
En dan stiet alles stil…..

(refr)(2x)

3.  D’r is altied weer een nei idee
Wij waren nog lange niet tevree
Umdat de televisie zee
dat’t nog veul beter kun.
Maar boeten weit de westenwind.
En vrolijk speult het kleine kind,
dat wij mangs wal wat lastig vindt,
al in de warme zun.
Wij hebt oes eigen wereld bouwd.
En of dat goed west is of fout,
wij raced mekaar hier welbeschouwd
vaak veuls te vaak veurbij.

( refr, 2x)

Kom hier bij mij…
en diel mien leven.
Want al het mooie duurt maar even.
En ik wil dei….. mien liefde geven.
Nim nou mien hand en laot oes samen gaon !