menu
  • In het Drents
  • In het Nederlands

OET FIETSEN

Hoe liekt je’t, zee Grietien kösdaags tegen oom Jan
Zu’w mörgen ies gaon fietsen ? Wat denk ej daor van ?
(Wij hebt) niks gien byzunders, ’t is best veur’t gemoed,
wat let oes, zee Grieten, berichten bint goed.

Och….zee oom Jan, en ok niet veul meer
Want eigenlijk dee hum de rugge wat zeer.
Maar Grietien dee net of é Jan niet verstun,
Was fiets al an’t poetsen, op boeten in de zun .

Refr: Wat is het toch heerlijk, wat is het toch fijn
Om samen al fietsend op buiten te zijn.
Gooi met je beiden je longen eens los
Over de heide en dwars door de bos !

Oes…Grietien luup ’s mörgens al vroo in het rond
Want d’ochtendstond, zung zie, haar gold in de mond.
Zal wal, dacht oom Jan, de snoet nog zo wit
Op zuuk naor’t horlosie, de bril en’t gebit.

Oom Jan trök nao’t wascheren de kam nog deur’t haor,
Doe haar tante Grietien de koffie al klaor.
De fietsen al boeten, het trainingspak an,
Zuver geliek an het pak van oom Jan. Want:

Refrein

Daor re-den zie dan, en tan’ Griet, enthousiast,
Ruup: Kiek toch ies Jan, mooie mais, beste garst.
En wat’n koppel koenen ! Is’t gien lust veur het oog ?
Dat is’t, zee oom Jan, maar ‘k heb’t zadel te hoog.

En Grietien maar trappen. En oh kiek toch ies Jan,
Zie dat peerdtien ies stappen, die kent er wat van .
En oh oh wat loopt daor jao’n schaop in dat laand.
Dat doet er, zee Jan. ‘k heb ok’n bult an de baand.

Refrein

Zo hobbelde’t wieder, en of Jan wal zag
Hoe prachtig dat darp an de horizon lag.
Die schoonheid, oh man, giet je host boven de pet !
Dat döt’t, zee oom Jan, maar wat knarpt mij de ket !

Daorgun giet een spannegien ooievaars bouwen,
En Grietien dacht even an’t begun van heur trouwen.
En heur ze ies klepperen, daor boven op dat wiel !
Volgens mij, dacht oom Jan, is’t mien veurste ventiel.

Refrein

En drie darpies wieder ruup Grietien vol vuur:
Wat kreg die Jan Snieder jao’n prachtige schuur.
Dat is non precies wat ik ok nog ies wil.
Volgens mij, zee oom Jan, krieg ik’n blaor an de bil.

En toen, op een kruuspunt, ’t gung misschien oet sleur
Sluug Grietien rechts of en oom Jan gung rechtdeur.
Van je kling! Klang! Oh blunder, en over de kop !
Grietien d’r under, oom Jan d’r bovenop !

Refrein

Daor stunnen zie te proelen, waorens midden in de bos
Met bulten en boelen en de fietsen in ‘n fos.
En non dan ? Ruup Grietien, die’t ok niet meer wus.
De trein komp hier net zo vaak langs als de bus.

Zo kwamen zie dus weer langs Jan Snieder zien schuur,
lopend , met twie kromme fietsen bij’t stuur.
En wuren zie gewaar, want ’t gung niet zo gezwind,
Hoe lang of in Drenthe de fietspaden bint !

Wat… is het toch heerlijk, wat is het toch fijn
Om samen al lopend op buiten te zijn.
Gooi met je beiden je longen eens los
Over de heide en dwars door de bos !