menu
  • In het Drents
  • In het Nederlands

Kapvergunning

( op zien Drents, dus met een grote omweg, en niet direct op de man af)

Goeiemiddag oes Burg’mister, ik bin Jans. En ik bin Geert.
Wij bint lange niet van gister, ok al wordt dat wal beweerd.
En hoe giet je’t met de vrouw ? Döt hum’t hier of daor ok zeer ?
Bint je erpel ok zo blauw ? Ja man , mal hè ? Komp van’t weer.

Nee dat zeg ik, wat’n regen ! En wij hebt de geuten lek.
Kan Burg’mister daor wal tegen ? Want wij wuren van week host gek
Deur’t geklater van dat water kregen wij aal opnij zun drang.
A’w de helm in bedde opholdt he’w ’t nog een beetien in bedwang !

Oh..diedeldiedom, ( enz)

He’j ok wal ies jok in’t oor Burg’mister ? Net als Geert en ik ?
Wat’n gepuul en wat’n geboor. Wij hebt de vingers veuls te dik.
Maar dat wet Burg’mister ok wal: Als’t zo jokt hef men gien keus.
Nee, wat dat betreft, Burg’mister, puul wij liever in de neus

Oh...diedeldiedom..( enz)

He’j ok schaop jong Burg’mister ? nou wij hadden wal’n stuk of acht.
En ien d’r van haar kösdaags aorig maden in de vacht.
Och, op zun manier holdt ’n mèns nog ies wat geld under de pet.
Als wij non ies’n dag hen vissen gaot, dan nimt wij ’n schaopien met !

Maar in’t lest jong Burg’mister he’w d’r toch maar wat an daon.
Pietereulie wuur d’r zegt. Dan zullen de maden wal vergaon.
Maar doe stak oes Klaos de piep an , en een beetien nonchalant ,
En toen kwam oes daor, verdoriemij, zun schaopien in de braand !

Oh...diedeldiedom..(enz)

Ach en zo is’t altied wat. Oes aole peerd haar kös zun droes.
Daor zul ej wal niet veul last van hebben daor op ’t gemientehoes.
En non zu’j nog wal niet snappen wat o’j moet met dizze brief,
Maar wij wilt een boompien kappen, want die hangt een beetien schief .
Geef oes daor non maar ies eempies gauw een kapvergunning veur.
Ja, want aans mien jongien bi’j nog lang niet of van oes gezeur !

Oh..diedeldiedom...( enz)