menu
  • In het Drents
  • In het Nederlands

Kind

Daor lig stoh stil
aodemst zo rustig en zacht
....doem in de mond

Doh haarst zun wil
haarst weer van alles bedacht
bist mooi en gezond


Hest alles nog veur dei
doh slapst en ik heur dei
Dien haor vangt het locht van de wassende maon...

kast leven zunder zörgen
doh denkst niet an mörgen
als net als vandaag weer de zun op zal gaon..


Doh za’st nog leren:
Smangs is de wereld gemien,
gef het leven verdriet...

Maar ’k wil... dei zo geern...
alle dagen weer laoten zien
dat geluk nog bestiet...

(Refr)

Slaop maar mien kind
slaop non maar lekker en zacht
... hier in dien hoes.

Weet da’w d’r bint
Ok al is’t midden in de nacht
magst dei verlaoten op oes...


(ref.)