menu
  • In het Drents
  • In het Nederlands

Majoor veur de klas

’t Heufd der schoel luup kös te brommen: “Weer een zieke juffrouw kwiet.
Kinder huuft niet meer te kommen.  Invalkrachten bint er niet. ”
Maar Den Haag ruup hiel integer: “Wij hebt warkelozen zat.
Een sergeant-majoor oet’t leger ?”  Nou , dat leek heur nog wal wat.

Wat nao’n uur de kinder zagen: Groot-majoor al in een jeep !
Kwam d’r met naor’t plein op jagen. Remde of met veul gepiep.
Sprung votdaolijk in de holding, recht en strak en resoluut.
En hie bracht an meester Bolding vot een kletterend saluut !

Nou, zee meester, goeiemörgen. Hej zulks wal ies eerder daon ?
Want hie muuk zuch toch wat zörgen:  groot-majoor bleef stok stief staon.
Ej moet’t in groep zes proberen. Die snapt van de sommen gien snars.
Misschien kun ej ze wat leren. Ik zul zeggen: Veurwaarts Mars !!

Doe majoor kwam aanmarcheren, van je ien twee in de maot,
um de kinder wat te leren, luup de halve klas op straot.
Frans was op’t behang an’t kleuren. Daor hung niks meer an de kaant.
Nee, daor mus een bult gebeuren. Kolfien naor majoor zien haand.

“In de houding, allemachtig !”, brulde oeze groot-majoor.
Oh, dat vunden de kinder prachtig. Dee allen wat zeer an’t oor.
“En wat is dat hier veur bende ?! In de houding. En nou rap !”
Dat Majoor dat zo goed kende. Kinder lachten zuk host slap !

Nao een half uur commanderen haar majoor ze in de baank.
Wol d’r met an’t sommen leren. Maar dat duurde niet zo laank.
Want ’t gung in de klas aal mooier. Kinder rupen van: “Hee, soldaot !”
Groot-majoor kreeg  kop aal rooier. Groot-majoor wuur gruwelijk kwaod !

“Ik zal je verdorie leren. Zwaor arrest die non nog prat !
‘k gao met je an’t excerceren. Ik bin baos, en zo is dat !
Lopen zul ej, lopen, snap ie ? Van je één en van je twee”.
Ja, maar Jans en Cees en Appie wollen eerst even hen de W.C.

Ina mus eerste veters strikken. Henkie haar de som niet of.
Miepie kwam nog gauw even klikken:  “Berend vindt U net een mof !”
Christiaan de Vries die speulde dat ‘e Saddam Hoessein was.
En hoe hard majoor ok beulde, ’t bleef een bende in de klas.

Doe stun daor plots meester Bolding, loerend deur zien zwarte bril.
Groot-majoor sprung in de holding, kinder waren in ien klap stil.
“ ‘k Dacht dat ik jou hoorde, Berend”,  zee ‘e, mooi op zien gemak.
Daornao vuul’t majoortien rerend   meester Bolding um de nak.

Groot-majoor sprung doe in’t jeepie. Hup, op de kazerne an.
Hè, wat jammer, zuchtte Miepie. ’t Was zo’n interessante man.
Groot-majoor wol niet meer praoten. ’t Was veur hum een wieze les:
Liever’n peleton soldaoten,  dan die knuppels van groep zes ( 2x laatste regel)