menu
  • In het Drents
  • In het Nederlands

Thuiszorg

’t Was  vlak nao het eten, til’visie was an
Voldaon keek oom Jans naor het neis.  Zie hadden
bonnen oet de weck had,  daor huul ‘e zo van,
met erpel en’n mooi stukkien vleis.

De kachel stun hoog want als’t boeten wat vrös,
dan hef men van warmte verlet.
Oom Jans huul met muite de ogen nog lös.
Van’t neis kreeg ‘e  aal minder met.

Totdat daor een vrouw stun te dobberen op’t glas,
die vrundelijk zwaaide naor hum.
Oom Jans vruug zuch of wel of dat wal niet was.
Zie kwam ok maarzo achterum.

Daor kwam zie oom Jansie host even over ‘t mat
Hier hung nog zo fijn underoet.
Hie haar vlak veur’t eten een borreltien had
Want dat döt een mèenze zo goed.

Daar ben ik dan, zee zie. Ik ben wel wat laat,
maar ‘k had  nog een and’re patient.
Ik ben van de thuiszorg, mijn naam is Aghaat.
Ik denk niet dat U mij al kent.
Wat is het toch heerlijk dat zowat bestiet…
Want zunder de thuiszorg dan redt  wij het niet !

Zie pakde  een waslappien oet heur karbies
en Jans dacht: wat döt zie jao gek.
Zie  zee: “Eerst ‘t gezicht, want dat is ja zo vies.
Dat glum nog een beetien van’t spek. “

Zie greep hum de bril of en veur Janssie ’t wus
waskerde zij hum de snoet.
Zie zeg; Ja, dat waskeren is altied een klus
Ik doe je de boks ok even oet.

En ik moet U ook temperaturen, meneer
Nee, stopt U nou met dat verzet.
Ik doe’t heel voorzichtig. Ik doe U niet zeer.
En daarna breng ik U naar bed.  (Refr)

Hie wol protesteren maar dat lukde niet goed
De zuster gung dapper heur gang
Zij gleerde ‘ m de waslap ies flink um de snoet
En huul ome Jans in bedwang.

En net doe zie hum bij de bokseboord zat
doe kwam tante Margie er in.
Zag Jans en de zuster en ruup: Wat is dat ?
Wat heb ej met ‘n beide in’t zin ?

Huw zuster!  ruup Jans. Ej hebt’t hielemaol mis.
Zien striepkaordboks hung op half zeuven.
Ik bin zo vitaal en gezond als een vis.
Echt waor heur, ej moet mij geleuven.

Bent U niet heer Bos, ruup de zuster verbaosd ?
Nee lachde tan’ Margie.
Geert Bos woont hiernaost !
Tra la la la…la la la la  la la laaa…( enz)

En ‘n aander maol, nam ome Jansie zuch  veur,
dan laot ik mij hielemaol wascheren deur heur !