menu
  • In het Drents
  • In het Nederlands

Drok

Wij hadden’t zo drok, drok, drok,,
’t was al de hiele dag een race tegen de klok klok klok
Op dizze dunderdag
dat oez’agenda blauw beschreven op de taofel lag.

’t Was ok nog  festival.  Alle straoten speulden tegen mekaar met Volleybal.
Wij deden er ok an met.  Zie hadden oes ok op de liest met speulers zet.
Het gung vannommerdag um’n uur of ien van start.
En als ‘t kun ha’w dan het warme eten al had.
Nog maar gauw even hen de winkel non’t nog kun
’t Was maar goed daw wuzzen waor of alles stun.
En met’t broes nog op de lippen van de haost,
lupen wij  bijna   op   tegen   Grietien   van    hiernaost:

goei…..dag en hoe giet je’t,   wa’j ok even bij’t pad ?
Ach ja, zal wal moeten hè,  aans kriej jao niet wat.
‘k zeg kös nog:  als daor toch gien eten meer was,
dan waren wij  vast lang niet zo best meer te pas.
Dat nee heur,  an’t eten moej je holden, zee Griet.
Al bij der smangs wal kapitalen an kwiet.
Een kilo karb’nade, vief Euro zowat.
En pilsies, wal negen euro vieftig het krat.
En van aal’t gerak in heur volle karbies
Nuumde zie oes de volledige pries.

Maar wij hadden ’t drok drok drok.
Het  wuur aal meer en meer een race tegen de klok klok klok
Als oes niks tegen zat
dan kunnen wij veur de middag toch nog even op pad.

Wij meuden nog  appels kopen
wij meuden eigenlijk al dagen met het bussie lopen.
Gauw hen de win-kel-straot,   veur wat erpel, liter yoghurt, kroppien slaot.
Um te koken hadden wij krap een hal-lef uur.
Ach, wat’t eten betreft    kiekt wij niet zo sicuur.
En dan nog rap even hen de bakker um een stoet.
Maar  daor  komp  Altinus  net  de   winkel   oet:

Goei-dag jongs. Mooi weer niet ? wat loop ej jao drok.
Of heb ej’t met moeder de vrouw an de stok ?
Gef niks heur. Dat heb ik zo vaak al ies had.
De vrouw stuurt mij ok alle mörgens op pad.
Maar toe maar. Dan is men er ok ies even oet.
Wat proot hier en daor,  jao ,  dat döt een mèens goed.
Daor komp ok nog’n nicht op visiet met heur man
Daor kiek ej verplicht ‘d hiele mörgen tegen an.
Dat nee heur, zee Tiens en hie dreide’n sig’ret
Rust kan je redden, en zo is’t maar net !

Maar wij waren drok drok drok,
Het wuur een vliegerige stried tegen de klok klok klok
Wij vleugen   rap  rap  rap
met het karregien de winkel deur van schap naor schap.

Um alle stellings hen.
Met een grote boog langs elk en iene die ik ken.
Wij hebt gien tied ,  gien tied,
en dan doew maar net alsof wij ze niet ziet.
In gestrekte draf de grote winkel deur
want zo blef men alle aand’re klanten veur.
Maar dan is daor de rollator van Geert Pet
Die oes rustig en bedaord de pas ofsned:

Goeidag jongs, zee Geert. Ha , het valt mij niet met.
Maar ‘k bin bij de kassa. Dat he’k toch weer red.
Non moek eerst even zitten, ‘k bin host achter de poes.
En ‘k moe ok nog hielmaol weerum hen oes hoes.
‘k heb’ n zakkien met tien kilo klei-erpel koft.
En toen ik je zag dacht ik:  Geert jong, ej boft.
Wol ej wal even wat veur mij doen, zee Geert Pet?
En neem ej die erpelties even veur mij met ?
Want in mien rollator is’t host even te zwaor.
Körf stiet op deel. Griet wet wal waor.

Wij hadden’t zo drok drok drok.
Wij keken met angst en beven aal maar naor de klok klok klok.
Gauw de pannen op’t vuur, wij hadden al met al nog net een hallef uur.
De melkboer langs de deur hadden wij, jammer maar helaas nou gien bestelling veur..
( Roelof:  De melkboer zeg ej ?)  ’t mus almaol vlot vlot vlot,
want um vief veur ien dan muzzen wij weer vot………..
( Harm:  Ja, de melkboer. De melkwagen. De S.R.V.-man. )
Roelof: Man, die komp toch altied op wonsdag.
Harm: Ja .  Watdan ?
Roelof:  Volleyballen begunt toch op dunderdag ?
Harm: Verrek…da’s mörgen.
Roelof:  Juust. En niet vandaag.
Harm:  oh…..

Roelof:  Haal de pan Mac’ronie gauw maar weer van’t vuur….
Middageten doe’w vanaovond wal um zes uur !