menu
  • In het Drents
  • In het Nederlands

Hiltje

(Wij..zagen..heur ) staon , ’t was in in Zwolle , zij haar al dat volle, dat dat zacht, ronde vrouwlijke schoon….
Wij ruken deur’t dolle, die mörgen in Zwolle, zun dame waren wij niet gewoon!
(Heur ogen waren) broen als kastanjes, heur wimpers net franjes, en zwoel als in ‘t hietst van de nacht..
nao 15 champagnes of aans wat oranjes, neurde zie non en dan zacht…..
En wij zeden:


Oh Hiltje, oh Hiltje wij wilt je
Ik ’s aovonds, en ik ’s mörgens vrog.
Oh Hiltje, die kerel, hie vilt je, echt Hiltje
(1 Hie hef an je zusters genog ! ( herh.)
(2ekeer) Bij oes krieg ej liefde genog !

( Hie stun daor) veur heur te bleren, wol aal maar proberen
heur toch rechterop te laoten staon.
Wij duurt te beweren: Hie wol heur bezeren !
Die lompert, hie wol heur host slaon. !

(Wij kregen heur) met, ’t was een wonder, nao hiel wat gedonder
en klappen aal over en weer.
Hie haar de kop aorig ronder, maar wij waren gezonder,
gedrugen oes ok beide als heer. ( doe wij zeden)

Refrein

(Zo lupen )wij dan even later, op’t pad langs het water
Met Hiltje mooi tussen oes in….
Zie was zo stil, haar een kater, en an oes genater
haar zij eerst nog niet zo veul zin

(Maar wij waren) trots man als pauwen
En wij wollen wal sjouwen, deden niks als aal loeren naor heur
hoe zij luup te kouwen , zo als dat soort vrouwen
dat doet, nonchalant, aal maar deur.

Refrein

(Wij namen heur) met naor oes stee en zij was zo gedwee.
Wol best met oes met hen oes hoes.
Zij zee zölfs gien nee doe oes Geert tegen heur zee:
Wol ej wal naor’t stro in met oes ?

(En daor )gleden oeze handen langs hals, mond, en tanden,
zie wun oes aal meer en meer op.
Vanoet alle standen , met ogen en handen
Het bloed steeg oes rood naor de kop. Refr:

(Zie) is van oes beide, zie löp deur de weide
En wij bint zo met heur begaon
Vanwinter doe’t sneide, en ’t leek of zie schreide,
doe hew heur een dekkie op daon.

(Non) zegt wij iendrachtig: wij vindt heur zo prachtig,
zo Hollands, zo zwart en zo wit.
En is’t non niet machtig? Zie is ok al drachtig !
Wij denkt dat er’n kalfien in zit.

Refrein