menu
  • In het Drents
  • In het Nederlands

ZOMMER

Boven de velden waor zinderend hiet
De zommerse zun boven de horizon stiet
Vliegt Zwalfies die ienzame heugten verkent
En wij ligt hier, stil en allent. ( stil en allent.)


Hoe wieds is dit landschap, verstild deur de zun.
‘ k wol da’k dit moment altied vastholden kun.
Hier in de schade van d’aol elzenboom….
Veer blooie voeten in de stroom. ( 2x)


Een peerd komp in’t ende, de zudenwind weit
En Jans an de zende die’n gruunkaampie meit
Grep nog ies zien buusdoek die slof is van’t zwiet
Want oh, ’t is zo hiet, zo hiet, ( zo hiet, zo hiet.)

Refrein (2x)

Meer en meer gaven wij de zun toen de kaans
oes lichaam te kleuren tot een zacht broene glaans.
Vrij als een vogel, gien mèens die oes zag
op ’t hietst van die zommerse dag…..

En koel was het later doe wij muu en loom
Dreven in het water en zwömmen in de stroom.
Lös van de wereld en zunder besef
Dat zowat niet ieuwig zo blef…

Refrein (2x)